6. Індексація змін

Цілі

  • Навчитися індексувати зміни для наступних комітів

01Додайте зміни

Зараз, дайте команду git проіндексувати зміни. Перевірте стан

Виконайте:

git add hello.html
git status

Ви побачите…

Результат:

$ git add hello.html
$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   modified:   hello.html
#

Зміни файлу hello.html було проіндексовано. Це означає, що git тепер знає про зміни, але вони поки що перманентно (читай, назавжди) записані до репозиторію. Наступний коміт буде включати в себе проіндексовані зміни.

Якщо ви вирішили, що не хочете комітити зміни, команда стану нагадає вам про те, що за допомогою команди git reset можна зняти індексацію цих змін.