16. Видалення тегу oops

Цілі

  • Видалення тегу oops.

01 Видалення тегу oops

Тег oops свою функцію виконав, видалимо його. Це дасть змогу внутрішньому механізму Git прибрати залишкові коміти, на які тепер не посилаються жодні гілки або теги.

Виконайте

git tag -d oops
git log --all

Результат

$ git tag -d oops
Deleted tag 'oops' (was 86364a1)
$ git log --all
b7614c1 2023-11-28 | Added HTML header (HEAD -> main, tag: v1) [Alexander Shvets]
46afaff 2023-11-28 | Added standard HTML page tags (tag: v1-beta) [Alexander Shvets]
78433de 2023-11-28 | Added h1 tag [Alexander Shvets]
5836970 2023-11-28 | Initial commit [Alexander Shvets]

Тег oops більше не буде відображатися у репозиторії.