49. Витяг загальних змін

Цілі

  • Навчитися отримувати зміни із загального репозиторію.

Швидко переключіться в клонований репозиторій і витягніть зміни, щойно відправлені в загальний репозиторій.

Виконайте:

cd ../cloned_hello

Примітка: Зараз ми знаходимося у репозиторію cloned_hello.

Продовжіть з…

Виконайте:

git remote add shared ../hello.git
git branch --track shared master
git pull shared master
cat README