20. Переміщення файлів

Цілі

  • Навчитися переміщати файл в межах репозиторію.

01 Перемістіть файл hello.html в каталог lib

Зараз ми збираємося змінити структуру нашого репозиторію. Давайте перенесемо сторінку в каталог lib.

Виконайте:

mkdir lib
git mv hello.html lib
git status

Результат:

$ mkdir lib
$ git mv hello.html lib
$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#   renamed:    hello.html -> lib/hello.html
#

Переміщуючи файли за допомогою git, ми інформуємо git про 2 речі

  1. Що файл hello.html було видалено.
  2. Що файл lib/hello.html було створено.

Обидва ці факти відразу ж проіндексовані і готові до коміту. Команда git status повідомляє, що файл був переміщений.

02 Другий спосіб переміщення файлів

Позитивною рисою git є те, що ви можете забути про версійний контроль до того часу, коли ви готові приступити до комітів коду. Що б сталося, якби ми використовували командний рядок операційної системи для переміщення файлів замість команди git?

Виявляється, наступний набір команд ідентичний нашим останнім діям. Роботи тут побільше, але результат той самий.

Ми могли б виконати:

mkdir lib
mv hello.html lib
git add lib/hello.html
git rm hello.html

03 Коміт в новий каталог

Давайте зробимо коміт цього переміщення.

Виконайте:

git commit -m "Moved hello.html to lib"