35. Злиття в гілку master

Цілі

 • Ми підтримували відповідність гілки style гілці master (за допомогою rebase), тепер давайте зіллєм зміни style в гілку master.

01 Злиття style в master

Виконайте:

git checkout master
git merge style

Результат:

$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$
$ git merge style
Updating 6c0f848..6e6c76a
Fast-forward
 index.html    |  2 +-
 lib/style.css |  8 ++++++++
 lib/hello.html  |  6 ++++--
 3 files changed, 13 insertions(+), 3 deletions(-)
 create mode 100644 lib/style.css

Оскільки останній коміт гілки master прямо передує останньому коміту гілки style, git може виконати прискорене злиття-перемотування. При швидкій перемотці вперед, git просто пересуває покажчик вперед, таким чином вказуючи на той самий коміт, що і гілка style.

При швидкій перемотці конфліктів бути не може.

02 Перегляньте логи

Виконайте:

git hist

Результат:

$ git hist
* 6e6c76a 2011-03-09 | Updated index.html (HEAD, master, style) [Alexander Shvets]
* 1436f13 2011-03-09 | Hello uses style.css [Alexander Shvets]
* 59da9a7 2011-03-09 | Added css stylesheet [Alexander Shvets]
* 6c0f848 2011-03-09 | Added README [Alexander Shvets]
* 8029c07 2011-03-09 | Added index.html. [Alexander Shvets]
* 567948a 2011-03-09 | Moved hello.html to lib [Alexander Shvets]
* 6a78635 2011-03-09 | Add an author/email comment [Alexander Shvets]
* fa3c141 2011-03-09 | Added HTML header (v1) [Alexander Shvets]
* 8c32287 2011-03-09 | Added standard HTML page tags (v1-beta) [Alexander Shvets]
* 43628f7 2011-03-09 | Added h1 tag [Alexander Shvets]
* 911e8c9 2011-03-09 | First Commit [Alexander Shvets]

Тепер гілки style і master ідентичні.