3. Створення проекту

Цілі

  • Навчитися створювати git репозиторій з нуля.

01 Створіть сторінку «Hello, World»

Почніть роботу в порожньому робочому каталозі (наприклад, Work, якщо ви завантажили архів з попереднього кроку) зі створення порожнього каталогу з ім'ям «hello», потім перейдіть до нього і створіть в ньому файл з ім'ям hello.html з наступним змістом.

Виконайте:

mkdir hello
cd hello
touch hello.html

Файл: hello.html

Hello, World

02 Створіть репозиторій

Зараз у вас є каталог з одним файлом. Щоб створити git репозиторій з цього каталогу, виконайте команду git init.

Виконайте:

git init

Результат:

$ git init
Initialized empty Git repository in /Users/alex/Documents/Presentations/githowto/auto/hello/.git/

03 Додайте сторінку у репозиторій

Зараз давайте додамо в репозитарій сторінку «Hello, World».

Виконайте:

git add hello.html
git commit -m "First Commit"

Ви побачите…

Результат:

$ git add hello.html
$ git commit -m "First Commit"
[master (root-commit) 911e8c9] First Commit
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 hello.html