37. Клонування репозиторіїв

Цілі

  • Навчитися робити копії репозиторіїв.

Якщо ви працюєте в команді, наступні 12 розділів досить важливі в розумінні, тому що ви майже завжди будете працювати з клонованими репозиторіями.

01 Перейдіть в робочий каталог

Перейдіть в робочий каталог і зробіть клон вашого сховища hello.

Виконайте:

cd ..
pwd
ls

Примітка: Зараз ми знаходимося в робочому каталозі.

Результат:

$ cd ..
$ pwd
/Users/alex/Documents/Presentations/githowto/auto
$ ls
hello

У цей момент ви повинні знаходитися в «робочому» каталозі. Тут має бути єдиний репозиторій під назвою «hello».

02 Створіть клон репозиторію hello

Давайте створимо клон репозиторію.

Виконайте:

git clone hello cloned_hello
ls

Результат:

$ git clone hello cloned_hello
Cloning into cloned_hello...
done.
$ ls
cloned_hello
hello

У вашому робочому каталозі тепер має бути два репозиторія: оригінальний репозиторій «hello» і клонований репозиторій «cloned_hello»