11. Псевдоніми

Цілі

  • Навчитися налаштовувати псевдоніми і скорочені шляхи для команд git

01 Загальні псевдоніми

Для користувачів Windows:

Виконати:

git config --global alias.co checkout
git config --global alias.ci commit
git config --global alias.st status
git config --global alias.br branch
git config --global alias.hist "log --pretty=format:'%h %ad | %s%d [%an]' --graph --date=short"
git config --global alias.type 'cat-file -t'
git config --global alias.dump 'cat-file -p'

Також, для користувачів Unix/Mac:

git status, git add, git commit, git checkout — загальні команди, для котрих корисно мати скорочення.

Додайте наступне у файл .gitconfig у вашому $HOME каталозі.

Файл: .gitconfig

[alias]
  co = checkout
  ci = commit
  st = status
  br = branch
  hist = log --pretty=format:\"%h %ad | %s%d [%an]\" --graph --date=short
  type = cat-file -t
  dump = cat-file -p

Ми вже встигли розібрати команди commit та status, у попередньому уроці вивчили команду log і зовсім скоро познайомимось з checkout. Головне, що варто запам'ятати з цього уроку, це те, що тепер ви можете вводити git st там, де раніше мали набирати git status. Аналогічно, пишемо git co замість git checkout та git ci замість git commit. Найкраще те, що команда git hist дозволить уникнути введення довжелезної команди log.

Спробуйте використовувати нові команди.

02 Задайте псевдонім hist у файлі .gitconfig

Здебільшого, я буду продовжувати використовувати повні команди у цьому керівництві. Єдиним виключенням буде використання псевдоніму hist, згаданого вище, коли мені знадобиться подивитися git лог. Якщо ви хочете повторювати мої дії, переконайтеся, що псевдонім hist встановлено у вашому файлі .gitconfig.

03 Type та Dump

Ми додали кілька псевдонімів для команд, котрі ми ще не торкалися. З командою git branch розберемося трохи пізніше, а команду git cat-file використовується для дослідження git, у цьому ми невдовзі переконаємось.

04 Псевдоніми команд (опціонально)

Якщо ваша оболонка підтримує псевдоніми чи скорочені шляхи, ви можете додавати псевдоніми і на цьому рівні. Я користуюся:

Файл: .profile

alias gs='git status '
alias ga='git add '
alias gb='git branch '
alias gc='git commit'
alias gd='git diff'
alias gco='git checkout '
alias gk='gitk --all&'
alias gx='gitx --all'

alias got='git '
alias get='git '

Скорочення gco для команди git checkout особливо корисне. Воно дозволяє мені вводити:

gco <branch>

для переходу в окрему гілку.

І так, я достатньо часто пишу замість git get чи got, тому створю псевдоніми й для них.